welkom

Onderwijs

In het onderwijs gaat het allang niet meer om cijfers alleen! Studenten en leerlingen beschikken over meer talenten dan op een diploma staat.

Publiek domein

Overzicht en inzicht in eigen talenten bevordert duurzame participatie.Goed voor de kandidaat, goed voor je gemeente en goed voor onze samenleving.

Bedrijven

Weten over welke talenten je personeel beschikt. Goed voor interne mobiliteit, innovatie, bemensing van projecten, bijhouden PE en werving & selectie

 
 
Leerwerkloket TwenteROC van TwenteGemeente MeppelDe Stuw, sociaal werkZZP NederlandZP Okéat.groepGemeente HoogeveenNedap healthcareSBCMParaginW.A. van Lieflandschool GroningenDeventer WerktalentCarmel College SallandCvitesNationaal Centrum ErfgoedopleidingenGemeente EnschedeACPHiba
Leerwerkloket TwenteROC van TwenteGemeente MeppelDe Stuw, sociaal werkZZP NederlandZP Okéat.groepGemeente HoogeveenNedap healthcareSBCMParaginW.A. van Lieflandschool GroningenDeventer WerktalentCarmel College SallandCvitesNationaal Centrum ErfgoedopleidingenGemeente EnschedeACPHiba