publiek domein

Overzicht en inzicht in eigen talenten bevordert duurzame participatie.

Goed voor de kandidaat, goed voor je gemeente en goed voor onze samenleving. Een belangrijk doel binnen het publieke domein van werken-leren-participeren is duurzame participatie; naar vermogen betaald of onbetaald meedoen. Niet uitgaan van beperkingen, maar aansluiten bij wat mogelijk is. Dit vraagt om een goede inventarisatie, samen met betrokkenen, van dit potentieel aan talent en faciliteren van belangrijke spelers op de inclusieve markt: werkgevers, gemeenten, werk-leerbedrijven en scholen.

publiekdomein.png

 

"Onafhankelijkheid en eenvoud met InCtrl, dat werkt!" aldus het Werkplein Twente.

We hebben inmiddels ruime ervaring met het inzetten van onze dienstverlening in het publieke domein. Belangrijke resultaten zijn:

  • met de inzet van een digitaal portfolio is eigenaarschap bij de burger van zijn eigen traject gegarandeerd; ook na afronding van zijn traject
  • participatie is duurzaam; het sluit aan bij wat de burger goed kan
  • regionaal (arbeidsmarkt-)talent wordt sneller en effectiever gevonden.
  • inrichting en ondersteuning van het leerproces bij werk-leer bedrijven

Belangrijke opdrachtgevers zijn SW-bedrijven, Sociale Zaken gemeenten, arbeidsmarktregio’s, instanties voor begeleiding statushouders en leerwerkloketten.

Klik op één van de onderstaande buttons of neem contact met ons op!

duurzame_participatie.png  statushouders.png

arbeidsmarktregio.png  werkenleren.png

 
ACPGemeente HoogeveenDe Stuw, sociaal werkDeventer WerktalentNedap healthcareHibaGemeente Enschedeat.groepParaginCarmel College SallandW.A. van Lieflandschool GroningenZZP NederlandLeerwerkloket TwenteSBCMGemeente MeppelROC van TwenteCvitesZP OkéNationaal Centrum Erfgoedopleidingen
ACPGemeente HoogeveenDe Stuw, sociaal werkDeventer WerktalentNedap healthcareHibaGemeente Enschedeat.groepParaginCarmel College SallandW.A. van Lieflandschool GroningenZZP NederlandLeerwerkloket TwenteSBCMGemeente MeppelROC van TwenteCvitesZP OkéNationaal Centrum Erfgoedopleidingen