vragen

ePortfolio

Hoe gaat InCtrl om met de nieuwe AVG wetgeving

Zie hiervoor ons kopje onder over InCtrl: Privacy verklaring & AVG

Is er ook een app beschikbaar?

Ja, voor het uitwisselen van berichten, verzamelen van bewijzen en aanvragen van referenties is er een app beschikbaar. Stuur voor info een mail naar info@inctrl.nl.

Waar kan ik me aanmelden?

Je kunt een mail sturen naar info@inctrl.nl

Voor instructies kijk op ons youtube kanaal, inctrlpuntnl

Waarom kan ik bij mijn CV per project maar 1 item uploaden?

Ons ePortfolio voldoet aan de NTA norm welke maar 1 upload per item toestaat. Je kunt dit eventueel zelf ondervangen door meerder items in 1 pdf te plaatsen. Hebt je hier hulp bij nodig neem dan contact op met jouw portfoliobegeleider of met ons algemene mail adres (info@inctrl.nl)

Wie heeft er inzage in mijn ePortfolio?

In eerste instantie alleen jij! Alleen na akkoord van jou kan de inhoud van jouw portfolio gedeeld worden met een begeleider. Deze kan jouw portfolio alleen inzien en geen wijzigingen aanbrengen. Wel kun je berichten uitwisselen met jouw begeleider.

werkgevers

Bedrijfsmatige ontwikkelingen hebben effect op de functie inhoud van mijn medewerkers. Hoe rust ik hen toe op de nieuwe situatie?

InCtrl gaat als volgt te werk:

• We brengen samen met jou de werkzaamheden in de nieuwe rol in kaart en leggen vast wat iemand dan minimaal moet kunnen.
• We ordenen met behulp van onderwijstaal op basis van MBO- en HBO uitstroomprofielen.
• We lichten de nieuwe elementen uit in het opgestelde functieprofiel.
• We stellen een vragenlijst op die competenties van het nieuwe profiel toetst als basis voor een werkervaringmonitor (WEM) op maat.
• Jouw eigen opgestelde WEM wordt afgenomen bij alle betrokken medewerkers.

Wat levert het jou op?

• Je hebt een concreet en gedeeld beeld hoe de medewerker past in het nieuwe profiel.
• Jouw medewerkers en leidinggevende weten waar iemand staat t.o.v. het nieuwe profiel, met concrete ervaringen als basis.
• Je hebt de mogelijkheid deze kennis te delen in het team.
• Je hebt adviezen op maat over het geschikt maken van medewerkers.
• Je hebt een ePortfolio van alle medewerkers dat benut kan worden voor resultaatgerichte functioneringsgesprekken.

Hoe versterk ik de mogelijkheden van mijn medewerkers om ander werk of een andere functie te vinden?

InCtrl gaat als volgt te werk:

Met behulp van de werkervaringmonitor (WEM) wordt een overzicht gemaakt van de werkervaring en worden alle belangrijke documenten (diploma's, getuigschriften, etc.) geüpload. Het is ook mogelijk om een foto of een film van de werkplek en werkzaamheden te maken.

In de WEM kan een algemene of een beroeps gerelateerde scan worden klaargezet waarmee inzicht wordt verkregen in de beschikbare competenties van de medewerker.

Met behulp van de Competentiematcher kan een werkervaringadviseur van InCtrl samen met jou en jouw medewerker de nieuwe koers bepalen en eventueel doorleiden naar onderwijs of EVC aanbieders.

Wat levert jou dit op:

Medewerkers die hun werkervaring goed kunnen presenteren. Ze begrijpen wat ze kunnen en waar ze staan. Door het adviesgesprek met de werkervaringadviseur is ook een beeld ontstaan of intersectorale mobiliteit mogelijk is en wat daarvoor nog gedaan moet worden in termen van EVC of scholing.

In het kader van een Sociaal Plan wil ik weten hoe ik medewerkers kan inpassen in een andere functie.

InCtrl gaat als volgt te werk:

Met behulp van de werkervaringmonitor (WEM) wordt een overzicht gemaakt van de werkervaring en worden alle belangrijke documenten (diploma's, getuigschriften, etc.) geüpload. Het is ook mogelijk om een film of foto te maken van de werkplek en het werk wat de medewerkers uitvoeren. Dit is zeer belangrijk bij laag geschoold werk.

Op elk moment in het proces van ePortfolio opbouw kan worden gekozen om een de WEM uit te breiden met een 'meetlat', bijvoorbeeld de taken van een nieuwe functie en de competenties die nodig zijn om deze taken uit te voeren. Hiermee ontstaat 'inzicht'.

De ePortfolio, eventueel inclusief 'meetlat' kan worden geëxporteerd naar een webapplicatie.

Wat levert jou dit op?

jouw medewerkers weten wat ze kunnen en waar ze staan. Het bewust kiezen voor een andere functie wordt voor jou en jouw medewerkers mogelijk.

werknemers

Ik weet zeker dat ik het kan en toch denken ze niet aan mij voor die nieuwe functie!

InCtrl gaat als volgt te werk:

Breng in beeld wat je allemaal in huis hebt. Met behulp van het ePortfolio van InCtrl kunt je jouw eigen ePortfolio opbouwen. En dat geheel gratis.

Stuur een mail naar info@inctrl.nl met het verzoek voor een inlogcode voor een eigen ePortfolio.

Wat levert jou dit op?

Je hebt jouw ePortfolio vanaf nu altijd en overal beschikbaar. Je kunt gebruik maken van de mogelijkheden die Inctrl.mijnportfolio biedt. Je kunt dus op eenvoudige wijze anderen duidelijk maken wat je 'in huis' hebt.

Ik wil graag wat anders met mijn werkervaring gaan doen. Ik weet niet of ik weer naar school wil. Wie kan mij hierbij helpen?

InCtrl gaat als volgt te werk:

Door het opbouwen van een ePortfolio en een algemene werkervaringmonitor kan de werkervaringadviseur van InCtrl samen met u, met gebruik van de competentiematcher, koers en richting bepalen.

Wat levert u dit op?

U krijgt overzicht en inzicht in de tot nu toe door u opgedane werkervaring. U kunt zelfstandig uw keuzes maken.

Ze vragen tegenwoordig overal papieren voor, maar mijn werkervaring is toch ook wat waard?

InCtrl gaat als volgt te werk:

Deze vraag komen wij vaak tegen. EVC, het erkennen van verworven competenties, kan dan een oplossing zijn. Daarvoor moeten we wel eerst weten wat uw werkervaring is (u maakt een overzicht met behulp van de werkervaringmonitor) en welke doelen u nastreeft. InCtrl kan dan een passend kwalificatiedossier uitzoeken uit het beroepsonderwijs. U kunt zich dan meten met deze meetlat. Daarmee ontstaat voor u inzicht en kunt u zelf uw koers bepalen.

De werkervaringadviseurs van InCtrl zijn beschikbaar voor adviesgesprekken. Aan deze diensten zijn uiteraard wel kosten verbonden.

Wat levert u dit op?

U weet waar u staat. U kunt keuzes maken en krijgt ondersteuning bij het kiezen van de oplossingsrichtingen. U krijgt weer controle over uw loopbaan en kunt dit ook aan anderen vertellen.

uwv en gemeenten

Hoe houd ik opleidingskosten in de hand waarbij werkzoekenden zich toch kwalificeren?

InCtrl gaat als volgt te werk:

Het doel is helder: kwalificeren. Dan gaat het erom om de kortste weg naar kwalificatie te vinden.

Eerst overzicht creëeren door middel van het opbouwen van een ePortfolio. Dan inzicht bieden door het meten van de werkervaring langs een passend kwalificatiedossier middels de werkervaringmonitor. De kandidaat vergelijkt zijn/haar werkervaring met dit kwalificatiedossier. Doordat het ePortfolio in de NTA standaard geëxporteerd kan worden is het eenvoudig bij diverse opleidingsinstituten te gaan shoppen om te bezien wie het beste de snelste weg naar het doel aanbiedt (bijvoorbeeld via een EVC procedure of een maatwerk opleiding).

Wat levert u dit op:

• Geen onnodige kosten.
• Geen tijdsverlies omdat de kandidaat alleen dat doet wat nodig is.

Hoe weet ik wat de werkervaring van een werkzoekende waard is op de arbeidsmarkt?

InCtrl gaat als volgt te werk:

Overzicht maken we door de kandidaat te begeleiden bij het opbouwen van een ePortfolio. Inzicht creëeren we door een kwalificatiedossier uit het beroepsonderwijs te kiezen die het dichtst bij de werkervaring van de kandidaat ligt en die in de werkervaringmonitor toe te voegen.

Wat levert dit u op?

Inzicht in de waarde van de werkervaring.

onderwijs

Kunt u als opleider maatwerk gaan leveren bij uw klanten?

Het doel is helder: maatwerk. Dan gaat het erom om de kortste weg naar kwalificatie te vinden.

Eerst overzicht creëeren door middel van het opbouwen van een ePortfolio. Dan inzicht bieden door het meten van de werkervaring langs een passend kwalificatiedossier middels de werkervaringmonitor. De kandidaat vergelijkt zijn/haar werkervaring met dit kwalificatiedossier.

Doordat het ePortfolio in de NTA standaard geëxporteerd kan worden is het eenvoudig door te leiden naar de systemen van de school. Daar kan worden bezien wie het beste de snelste weg naar het doel aanbiedt, bijvoorbeeld via een EVC procedure of een maatwerk opleiding.

Wat levet u dit op:

Geen onnodige kosten.
Geen tijdsverlies omdat de kandidaat alleen dat doet wat nodig is.

 
Gemeente GroningenZZP NederlandThriantschool EmmenGemeente HoogeveenGemeente Borger-OdoornGemeente VeendamNoordelijk OnderwijsgildeStartwijzer Friese WoudenParaginImpuls OldenzaalCvitesBOVVGemeente MeppelGemeente StadskanaalAfeer WinschotenGemeente OldenzaalGemeente LosserLeerwerkloket TwenteNationaal Centrum ErfgoedopleidingenWPDA AssenACPOnderwijsgroep BuitengewoonROC van TwenteWerkplein AbilityHibaDe Stuw, sociaal werkSBCMat.groepGemeente EnschedeW.A. van Lieflandschool GroningenNedap healthcareWerkplein Fivelingo
Gemeente GroningenZZP NederlandThriantschool EmmenGemeente HoogeveenGemeente Borger-OdoornGemeente VeendamNoordelijk OnderwijsgildeStartwijzer Friese WoudenParaginImpuls OldenzaalCvitesBOVVGemeente MeppelGemeente StadskanaalAfeer WinschotenGemeente OldenzaalGemeente LosserLeerwerkloket TwenteNationaal Centrum ErfgoedopleidingenWPDA AssenACPOnderwijsgroep BuitengewoonROC van TwenteWerkplein AbilityHibaDe Stuw, sociaal werkSBCMat.groepGemeente EnschedeW.A. van Lieflandschool GroningenNedap healthcareWerkplein Fivelingo