welkom

Onderwijs

In het onderwijs gaat het allang niet meer om cijfers alleen! Studenten en leerlingen beschikken over meer talenten dan op een diploma staat.

Publiek domein

Overzicht en inzicht in eigen talenten bevordert duurzame participatie.Goed voor de kandidaat, goed voor je gemeente en goed voor onze samenleving.

Bedrijven

Weten over welke talenten je personeel beschikt. Goed voor interne mobiliteit, innovatie, bemensing van projecten, bijhouden PE en werving & selectie

 
 
Carmel College SallandSBCMROC van TwenteNedap healthcareCvitesParaginArconW.A. van Lieflandschool GroningenHibaZP OkéACPde Stuw HardenbergGemeente EnschedeDeventer WerktalentGemeente MeppelGemeente HoogeveenLeerwerkloket TwenteNationaal Centrum Erfgoedopleidingen
Carmel College SallandSBCMROC van TwenteNedap healthcareCvitesParaginArconW.A. van Lieflandschool GroningenHibaZP OkéACPde Stuw HardenbergGemeente EnschedeDeventer WerktalentGemeente MeppelGemeente HoogeveenLeerwerkloket TwenteNationaal Centrum Erfgoedopleidingen