Mijn LOB


"Mijn LOB biedt studenten een prima mogelijkheid te werken aan hun beroepshouding. Volledig geïntegreerd in leren en werken"

 Verona ten Caat - Teammanager Maatschappelijke Zorg - ROC van Twente


Met 'Mijn LOB' werkt de student aan zijn loopbaanontwikkeling in de eigen LOB-portal. Een leven lang leren! De student kan alles meenemen na tussentijdse beëindiging of afsluiting van de opleiding. Door het aanschaffen van een licentie per jaar, als ware het een boek, krijgt de student toegang tot 'Mijn LOB'. De school vult de content of neemt ontwikkelde content over. De student is eigenaar.

Wij maken gebruik van ontwikkelde materialen die via www.expertisepuntlob.nl beschikbaar zijn. InCtrl committeert zich aan de NEN2035, wat betekent dat de data portabel zijn. 

 

LOB-scherm-2.jpg

 


Meer informatie?

wim.jpg

Bel Wim Winter op:

06 24 49 91 06

Of

       stuur_een_e-mail.jpg     

 
ParaginNedap healthcareZZP NederlandNationaal Centrum ErfgoedopleidingenW.A. van Lieflandschool GroningenSBCMACPROC van TwenteLeerwerkloket TwenteGemeente EnschedeZP OkéCarmel College SallandDeventer WerktalentDe Stuw, sociaal werkGemeente Hoogeveenat.groepCvitesHibaGemeente Meppel
ParaginNedap healthcareZZP NederlandNationaal Centrum ErfgoedopleidingenW.A. van Lieflandschool GroningenSBCMACPROC van TwenteLeerwerkloket TwenteGemeente EnschedeZP OkéCarmel College SallandDeventer WerktalentDe Stuw, sociaal werkGemeente Hoogeveenat.groepCvitesHibaGemeente Meppel